Időpont foglalás
Mire jó a konzultáció?

A konzultáció során lehetősége van teljeskörű személyre szabott tájékoztatást kapni jogi lehetőségeiről, választ kap arra kérdésére is, hogy „mi az amiben egy ügyvéd segítségére lehet”.

A személyes találkozót követően tudja mérlegelni azt, hogy igénybe kívánja venni szakképzett ügyvéd segítségét.

i

Elektromos lábbilincs

Mi pontosan az elektromos lábbilincs?

A XXI. század vívmányai közé tartozik az elektromos távfelügyeleti eszközök, másnéven elektromos lábbilincsek alkalmazása. Maga a lábbilincs a gyanúsított, az elítélt, vagy egyéb jogcímen fogvatartott mozgását követi nyomon. Az alkalmazó hatóság zónákat – lakás vagy község –határoz meg a lábilincs viselője számára, azzal a feltétellel, hogy a zónát csak külön engedély mellett hagyhat el.  Abban az esetben, ha személyes ügyintézés miatt bíróság engedélyezi a zóna elhagyását a bíróság útvonalat határozhat meg a gyanúsított vagy az elítélt számára, melyet nem hagyhat el. Például ilyen lehet, ha a terheltnek orvosi kezelésen, bírósági tárgyaláson kell megjelenni vagy nincs olyan személy, aki bevásárlásban tud neki segíteni.

Mikor használnak elektromos lábbilincset? Ki kap elektromos lábbilincset?

Különbséget kell tenni az elektromos lábbilincs alkalmazásának lehetőségei között egyrészt alkalmazható a büntetőeljárás hatálya alatt álló terheltekkel szemben, másrészt pedig azon elítéltek esetében, akik reintegrációs őrizetbe kerülnek vagy személyes ügyintézés céljából szükséges a büntetés-végrehajtási intézetet elhagyása.

2013 májusától van lehetőség hazánkban a házi őrizetbe helyezett gyanúsítottak esetén lábbilincs alkalmazására. Kezdetben csak a terheltek hozzájárulásával alkalmazhatta a bíróság a lábilincset. Az elmúlt időszakban több változáson is keresztülment a büntetőeljárás, ezzel együtt a lábbilincs alkalmazásának feltételei is változtak. Korábbi jogszabályban külön jogintézmény volt a házi őrizet, valamint a lakhelyelhagyási tilalom, mely kényszerintézkedések esetén előírhatta a bíróság lábbilincs alkalmazását. A hatályos jogszabály egységesen bűnügyi felügyeletet nevesit, mint a letartóztatástól enyhébb személyi szabadságot korlátozó bírói engedélyes kényszerintézkedés. A bíróság bűnügyi felügyelet elrendelése esetén magatartási szabályokat határoz meg a gyanúsítottak számára. Magatartási szabályként előírható, hogy a gyanúsított meghatározott ingatlant, várost vagy meghatározott közigazgatási területet ne hagyjon el. A bíróság előírhatja, hogy a magatartási szabályok betartását nyomon követő technikai eszköz alkalmazása melletti ellenőrizze a rendőrség. A lábbilincs alkalmazásához nem szükséges a gyanúsított hozzájárulása.  

A lábbilincset, valamint annak alkalmazásának ellenőrzését a rendőrség Tevékenység Irányítási Központja biztosítja. A lábbilincset a rendőrség egy arra kiképzett tagja helyezi fel a terheltre, valamint aktiválja. Mielőtt erre sor kerülhetne a rendőrség arra kijelölt tagjai ellenőrzik azt, hogy az adott ingatlanban adottak-e a feltételek az eszköz használatához, így például az ingatlanban biztosítva van-e elektromos áram használata vagy kellően erős-e a térerő. A gyanúsított a készülék rendszeres töltéséért, valamint állagának megőrzéséért felelősséggel tartozik, a készülék megrongálódása, megsemmisülése esetén pedig teljes körű kártérítési felelősség terheli.

A lábbilincs alkalmazható a már jogerősen kiszabott büntetésüket töltő elítéltekkel szemben is. A büntetés-végrehajtási bíró elrendelheti a lábbilincs alkalmazását abban az esetben ha reintegrációs őrizetre való jogosultságot az elítélt elnyeri. Reintegrációs őrizet esetében a lábbilincs alkalmazásához elengedhetetlen a büntetés-végrehajtási intézet parancsnokának beleegyező határozata. Az elítéltnek igazolnia kell, hogy rendelkezik a megfigyelés végrehajtására alkalmas ingatlannal – az alkalmasság alatt megfelelő elektromos hálózatot, folyamatos tápellátási lehetőséget, hálózati lefedettséget és jelerősséget kell érteni – amelyre vonatkozik a korlátozás. Előfordulhat olyan eset is, amikor az elítéltnek büntetés-végrehajtási intézményen kívül akad elintézni valója, ilyenkor mintegy biztonsági intézkedés gyanánt szolgál a lábbilincs. A hagyományos lábbilinccsel ellentétben ez már picit szélesebb mozgásteret enged, hiszen elsődleges feladata nem a büntetés, hanem a megfigyelés, illetve a szökés lehetőségének kizárása. A technikai eszközt a büntetés-végrehajtási intézet arra kijelölt tagja helyezi fel a fogvatartottra.

Hogyan működik az elektromos lábbilincs? Miben korlátoz a viselése?

A készülék GPS alapon működik, jelet továbbít a felügyelő szerv részére, ha a jel az adott ingatlanban nem megfelelően erős, akkor a jel felerősítése miatt beltéri egységet telepítenek. Az erősítőt úgy kell elhelyezni az ingatlanban, hogy más elektromos eszköz ne zavarja a jelet, így nem szabad például televízió, laptop vagy mikrohullámú sütő közelébe telepíteni. Az eszköz szükségszerű áthelyezése esetén a gyanúsítottnak előzetesen értesítenie kell az illetékes – bűnügyi felügyeletet – felügyelő szervet, valamint akkor is, ha áramszünet hatására lép fel probléma a beltéri egységgel.

Az eszköz két részből áll, az úgynevezett házrészből és az övből. Az öv részében 3-4 mm átmérőjű optikai szálak futnak, amelyek egy kört zárva adják a továbbításhoz szükséges jelet. Az optikai szál megtörése vagy sérelme jelezheti a központ részére azt, hogy a készüléket megrongálták vagy levágták. A jel emberi mozgás, például lépcsőzés hatására megtörhet, ilyenkor a készülék jelzést ad a központ részére. A szerkezet úgy van kialakítva, hogy nem lehet állagsérelem nélkül eltávolítani, csak akkor, ha az élettel össze nem egyeztethető sérüléseket okoz magának a lábbilincs viselője.

A terhelt a számára kijelölt zónát, útvonalat csak külön engedéllyel hagyhatja el. Ilyen esetben számára a kijelölt zónától szélesebb zónát jelölnek ki, vagy pedig a megadott időre a zónát kikapcsolják ezáltal a viselője szabadon mozoghat. Ebben az esetben is előfordulhat, hogy jelez majd a készülék a központnak, ez leggyakrabban akkor fordulhat elő, ha a viselője egy GPS jelektől leárnyékolt területen jár. A kijelölt zóna elhagyását a készülékvibrálással is jelzi viselője számára, valamint a legtöbb eszközön a zone felirat mellett található lámpa is el kezd világítani. A készülék töltöttségi szintjének csökkenését és a töltés szükségességét a készülék szintén vibráló jelzés adásával jezli viselője számára.

Azon terheltek, akik az előírt magatartási szabályokat maradéktalanul betartották lehetőséget kaphatnak egy másik típusú nyomonkötő eszköz viselésére. Ez az úgynevezett kétrészes személyi nyomonkövető. Az eszköz szintén két részből áll egyik része egy GPS kommunikátor, amelyet a derékon, vagy ruházaton kell viselni, másik része pedig egy lábra rögzíthető RF jeladóból áll. Lényeges eltérés, hogy e típusnál a GPS kommunikátor nem vízálló, valamint a különböző behatásokkal szemben sem olyan ellenálló, mint a fentebb említett eszköz. Ezért indokolt esetben az eszköz – mint a fürdés, az eszköz töltése vagy éppen az alvás – levehető. Az ilyen típusú eszközök gyakorlati alkalmazásuk ritkább, hiszen csak olyan terheltek esetén nyílik rá lehetőség, akik az előírt magatartási szabályokat maradéktalanul betartották.

Hatékony az elektromos lábbilincs?

Az elektromos lábbilincs bevezetése felváltotta a 24 órás állandó rendőri felügyeletet, ez költséghatékonyabbá is tette a megfigyeléseket, mely szám szerint havonta gyanúsítottanként több mint fél millió forinttal kerül kevesebbe az adófizetőknek. Valamint azok a rendőrök, akiknek eddig a felügyelet volt a feladatuk, most a közterületen láthatnak el feladatot ezzel is biztosítva a közrendet. A bíróságok is egyre jobban bíznak a rendszerben látva a módszer biztonságát, így egyre többször jelenik meg ez a felügyeleti forma végzéseikben. A szökés kockázatát lényegesen csökkenti az eszköz, ugyanis nagyobb ellenőrzést biztosít, mintha visszatérően egy nap többször ellenőriznék a hatóságok, hogy a bűnügyi felügyelet szabályait be tartják-e a gyanúsítottak.

Többen is megkísérelték az eszköz eltávolítását, azonban csak elenyésző alkalommal járt sikerrel a szökésük, ugyanis a rendszer a beépített jeladónak köszönhetően azonnal jelez a felügyeletet végző szervnek. A jelzés kétféleképpen történhet, a készülék belsejében van egy beépített egység, amely nyomon követi milyen messze van terhelt a számára kijelölt zónától. A másik, mód, hogy ha a lábon hordott készülék, valamint a beltéri egység között megszakad a kapcsolat, a lábon található készülék átáll egy GPS alapú kapcsolatra, melynek segítségével a terhelt mozgása továbbra is figyelemmel követhető. A készülék zónasértésnél és alacsony töltöttségi szintnél is jelez a tevékenység irányítási központ részére, így rögtön tudnak intézkedni telefonon keresztül vagy járőrt küldeni a terhelt tartózkodási helyére.

Éppen ezért nem ajánlott gondolkodás nélkül levágni vagy megrongálni a készüléket és megkísérelni elszökni, elrejtőzni a hatóságok látóköréből.