Időpont foglalás
Mire jó a konzultáció?

A konzultáció során lehetősége van teljeskörű személyre szabott tájékoztatást kapni jogi lehetőségeiről, választ kap arra kérdésére is, hogy „mi az amiben egy ügyvéd segítségére lehet”.

A személyes találkozót követően tudja mérlegelni azt, hogy igénybe kívánja venni szakképzett ügyvéd segítségét.

Image Alt

Reintegrációs őrizet

A reintegrációs őrizet szabályai jelenlegi formában 2017. január 1. napján lépett hatályba. A büntetés-végrehajtási jog fiatal jogintézményeként a reintegrációs őrizet célja az elítélt társadalomba való visszailleszkedés segítése.

Ha a büntetés céljának megvalósulása ilyen módon is biztosítható, a feltételes szabadságra bocsátás esedékessége, illetve ennek kizárása vagy kizártsága esetén a szabadulás várható időpontja előtt reintegrációs őrizetbe helyezhető az az elítélt,

 1. aki azt vállalja és
 2. gondatlan bűncselekmény elkövetése miatt ítélték szabadságvesztésre, vagy
 3. ha szándékos bűncselekmény elkövetése miatt ítélték szabadságvesztésre, akkor

            a) nem a Btk. 459. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott személy elleni erőszakos bűncselekmény miatt ítélték el,

            b) első ízben ítélték végrehajtandó szabadságvesztésre vagy visszaesőnek nem minősülő bűnismétlő, és

            c) öt évet meg nem haladó tartamú szabadságvesztést tölt.

A reintegrációs őrizet időtartama

 1. legfeljebb egy év, ha az elítéltet gondatlan bűncselekmény elkövetése miatt ítélték szabadságvesztésre,
 2. legfeljebb tíz hónap, ha az elítéltet szándékos bűncselekmény miatt ítélték szabadságvesztésre.

A reintegrációs őrizet elrendelése esetén az elítélt lehetőséget kap arra, hogy a büntetés-végrehajtási bíró által kijelölt lakást és az ahhoz tartozó bekerített helyet – az elrendelő határozatban – meghatározott célból elhagyja:

a) a mindennapi élet szokásos szükségleteinek biztosítása,

b) munkavégzés,

c) oktatásban, képzésben való részvétel vagy

d)gyógykezelés céljából.

Fontos megjegyezni, hogy az ingatlant csak a határozatban meghatározott időben és az úti cél meghatározása mellett hagyhatja el.

Amennyiben a reintegrációs őrizet végrehajtására kijelölendő lakás nem az elítélt kizárólagos tulajdona vagy bérleménye, akkor a tulajdonosnak vagy a bérlőnek az elítélt ott tartózkodására vonatkozó előzetes, írásbeli befogadó nyilatkozata szükséges.

Nem helyezhető reintegrációs őrizetbe az elítélt, ha:

 1. az elítélttel szemben további szabadságvesztést kell végrehajtani,
 2. az elítélttel szemben folyamatban lévő büntetőügyben elrendelt letartóztatását

a szabadságvesztés végrehajtásának idejére megszakították,

 • a fogvatartása során engedélyezett reintegrációs őrizetet az elítéltnek felróható okból megszüntették,
 • az egy évet meg nem haladó tartamú szabadságvesztésből legalább három, egy évet meghaladó tartamú szabadságvesztésből legalább hat hónapot nem töltött le,
 • a megjelölt lakás az elektronikus távfelügyeleti eszköz elhelyezésére alkalmatlan
 • a bíróság a kiutasításáról rendelkezett.

A fent említett feltételeken túl a fiatalkorú elítéltek reintegrációs őrizetének alkalmazása esetén további feltétel, hogy a szabadságvesztés végrehajtása alatt legalább egy alkalommal családi terápián vagy családi konzultáción vegyen részt, illetve a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges az elektronikus távfelügyeleti eszköz telepítéséhez, és fogadónyilatkozat megtétele szükséges a lakhatás tekintetében, valamint nyilatkoznia kell a fogvatartott kíséréséről.

Konzultáció

A konzultáció során lehetősége van teljeskörű személyre szabott tájékoztatást kapni jogi lehetőségeiről, választ kap arra kérdésére is, hogy „mi az amiben egy ügyvéd segítségére lehet”. A személyes találkozót követően tudja mérlegelni azt, hogy igénybe kívánja venni szakképzett ügyvéd segítségét.