Időpont foglalás
Mire jó a konzultáció?

A konzultáció során lehetősége van teljeskörű személyre szabott tájékoztatást kapni jogi lehetőségeiről, választ kap arra kérdésére is, hogy „mi az amiben egy ügyvéd segítségére lehet”.

A személyes találkozót követően tudja mérlegelni azt, hogy igénybe kívánja venni szakképzett ügyvéd segítségét.

Image Alt

Mit értünk utánképzés alatt?

Utánképzés, avagy hogyan szerezhetjük vissza vezetői engedélyünket

Ittas vezetéssel kapcsolatos büntetőeljárások során gyakran találkozom olyan kérdésekkel, hogy: „Mit értünk utánképzés alatt?” vagy „Most újra kell-e vizsgáznom?”. A jelenlegi statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy az ittas vezetések, valamint a közlekedési balesetek száma csökkent, de nem számottevően az elmúlt évekhez képest. Éppen ezért szükségesnek tartottam összeszedni azokat az információkat, amelyek a fent említett kérdésekre választ adnak. Fontosnak tartom bemutatni azt a folyamatot, amelyen végig kell mennie annak, akit eltiltanak a járművezetéstől.

Kit terhel utánképzési kötelezettség?

Utánképzési kötelezettség terheli azt a személyt, akit:

  • a bíróság vagy a szabálysértési hatóság közlekedési szabálysértés miatt legalább 6 hónapra eltiltott a járművezetéstől,
  • a bíróság közlekedési bűncselekmény elkövetés miatt járművezetéstől eltiltott, vagy
  • akinek közúti közlekedési előéleti pontrendszer alapján vezetői engedélyét az eljáró hatóság visszavonta.

Az utánképzésre kötelezettnek nem kell várni az eltiltás leteltére, a határozat jogerőre emelkedését követően jelentkezhet utánképzésre.

Nem terheli az illetőt területi kötöttség egészan addig, amíg a feltárás vagy a program díját be nem fizette, tehát bárhol lehet jelentkezni feltárásra és programra. Ennek inkább gyakorlati jelentősége van, hiszen nem csak lakóhelyéhez közel eső vizsgaközpontba jelentkezhet, hanem ott tud jelentkezni, ahol a leghamarabb indul utánképzési program.

Mire lesz szüksége az utánképzés elkezdéséhez?

Ahhoz, hogy az utánképzésre kötelezett jelentkezni tudjon utánképzési programba szüksége lesz az rendőrségi, szabálysértési eljárás, bírósági jogerős végzésére, határozatára, valamint az utánképzés jogalapját képező – lakóhely szerint illetékes – Kormányhivatal határozatára is.

Az utánképzés két fő részből áll, a feltáró foglalkozásból, valamint a programon való részvételből.

A feltáró foglalkozás keretében kizárólag szintfelmérés történik, az itt kapott eredmények határozzák meg, mely utánképzési programba kap besorolást a kötelezett.

Mit értünk feltárás alatt?

A feltárás keretében arra kíváncsiak az illetékesek, hogy Ön milyen szinten rendelkezik a biztonságos vezetéshez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel.

A feltárás három részből áll:

  • közlekedési ismeretek és vezetéselméleti teszt kitöltéséből (KRESZ),
  • vezetési próbából,
  • pszichológiai exploráció során feltáró beszélgetésből.

A feltárást legalább három tagú csoport végzi, amelynek tagjai kizárólag Utánképzési Foglalkozásvezetői Névjegyzékbe felvett foglalkozásvezetők lehetnek.

Vezetés próba

Amennyiben Ön „B”, „C” vagy „D” kategóriájú jármű vezetése folytán kötelezték utánképzésre, a vezetési próbát ilyen kategóriájú járművön fogja végrehajtani.

Pszichológiai exploráció

Pszichológiai exploráció során az Ön biztonságos közlekedéshez való viszonyát és az ebből a szempontból fontos hátteret beszélik át.

Amennyiben több járművezetéstől eltiltással sújtott valakit a hatóság, annak van lehetősége arra, hogy több eseményből származó utánképzési kötelezettségeit egy utánképzésen való részvétellel teljesíthesse. Ilyen esetben a jelentkezésnél valamennyi okiratot át kell adni a hatóságnak, melyek vonatkozásában utánképzési kötelezettség merül fel.

A feltárást végző bizottság a feltárás eredményei, valamint az utánképzés alapjául szolgáló cselekmény, a kiváltó esemény elemzése, összevetése alapján a szakmai szempontok szem előtt tartásával határozza meg a teljesítendő programot vagy programokat. Az utánképzésre kötelezett minimum egy, maximum kettő programba osztható be.

Milyen programokba kaphat besorolást?

A feltáró foglalkozás során megállapított hiányosságok megszüntetésére a legmegfelelőbb programot vagy programokat jelölik ki a kötelezett számára.

I. program

A közlekedési képzettség, közlekedési szabályok, vezetéselméleti hiányosságok megszüntetésére, fejlesztésére irányuló elméleti foglalkozás.

II. program

Közlekedési képzettség, hiányosságok és hibák megszüntetése, valamint a közlekedési kultúra fejlesztését célzó foglalkozás. A célja a rossz berögződések, szokások leépítse járművezetési gyakorlat keretében, valamint a helyes magatartás kialakítása.

III. program

Közlekedési szabályok megtartását célzó csoportos foglalkozás. A foglalkozás célja a problémák felismerése, valamint a helyes közlekedési szabályok megtartása.

Fontos megjegyezni, hogy a pontrendszer alapján Önként jelentkezők csak ebbe a programba oszthatók be.

IV. program

Közlekedési magatartás javítását célzó csoportos foglalkozás. Ebbe a csoportba azok nyernek besorolást, akik súlyos közlekedési balesetet okoztak vagy visszaesőnek minősülnek.

V. program

Az „enyhén ittas vezetők” foglalkozása. A foglalkozás során sor kerül jogi és egészségügyi ismeretközlésre, valamint csoportos témacentrikus beszélgetésre, pszichológiai-behavior terápiás, vagyis viselkedésjavító elemekkel.

Ez a program mindig az I., II., vagy III. programmal együtt, annak kiegészítéseként kerül meghatározásra.

VI. program

A „közepesen ittas vezetők” foglalkozása.

A foglalkozás során ismeretátadásra, egyéni motivációk feltárására, ezek csoportdinamikai felhasználására kerül sor, valamint tréningmódszerekre, és korrektív-behavior (viselkedés) terápia az ivás és vezetés területeinek szétválasztására. Célja a „hamis tétel” megváltoztatása, önismeret növelés, önkontroll módszerekkel.

VII. program

A „súlyos ittas, vagy visszatérő ittas vezetők” foglalkozása. A hibás magatartást motiváló személyiségtulajdonságok feltárása és konfrontáltatása a csoportdinamika felhasználásával, a változtatás lehetőségének felvázolásával. A foglalkozás során feltáró dinamikusan orientált terápia, valamint analitikusan orientált csoportterápia segítségével, igyekeznek feltárni a probléma forrását.

Fontos szem előtt tartani, hogy minden foglakozásra pontosan (időben) és járművezetésre alkalmas állapotban kell megjelenni. A jogszabály egyértelműen fogalmazza meg, hogy nem adható utánképzési igazolás annak, aki valamely foglalkozáson nem vett részt, arról korábban távozik vagy járművezetésre alkalmatlan állapotban jelenik meg.

Igazolás jelentősége

Az utánképzésen való részvételről igazolást kap a résztvevő. Az eltiltás idejének elteltével az igazolás Kormányhivatalban történő bemutatást követően visszakaphatja vezetői engedélyét.